jeg finner meg ikke i at du skal nedgradere meg til noe annet enn det komplekse mennesket jeg er

Ønsk deg ikke
kroppen min,
brystene mine,
kjønnet mitt,
men ønsk deg
meg.

Ønsk deg
kroppen min,
brystene mine,
kjønnet mitt,
og alt som er
meg.

Jeg er den gode fe,
du vil få oppfylt tre ønsker
kroppen min,
brystene mine,
kjønnet mitt.

Du vil få oppfylt tre ønsker,
forutsatt at du ikke ønsker deg
kropp,
bryster,
kjønn.

Du vil få oppfylt tre ønsker,
dersom du ønsker deg
m
e
g

Reklamer